درخواست امریه سربازی

شروط:

1- برگه اعزام به خدمت ممهور به غیبت نبوده و سابقه خدمت سربازی نداشته و در برگه خدمت درج نگردیده است.

2- حائز یکی از شرایط پذیرش امریه از سوی دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا می باشم. (متاهل / معاف از رزم / تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی و یا از خانواده معظم شهدا با معرفی نامه کتبی)

3- میانگین معدل سه مقطع آخر تحصیلی کمتر از 16 نمی باشد.

4- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یکی از دانشگاه های دولتی سراسرکشور در یکی از رشته های عمران، معماری، مدیریت، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و کامپیوتر با تمامی گرایشات رشته های فوق الذکر باشد.

5- از افراد بومی استان آذربایجان غربی بوده و با رضایت کامل آماده گذراندن خدمت به مدت 24 ماه در مناطق محروم استان آذربایجان غربی هستم.

6- اصل مدارک مورد ادعا در صورت درخواست به استانداری آذربایجان غربی ارائه نمایم.

پذیرش شرایط و شروع ثبت نام