شرح وظایف حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی

شرح وظایف مسئول دفتر معاون واحد سیاسی و انتظامی :

۱- هماهنگی و دیدارهای ارباب رجوعان در حوزه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری . 
۲ - ارجاع نامه های معاونت سیاسی انتظامی .
۳ - تنظیم نامه های وارده در حوزه های معاونت سیاسی انتظامی .
۴ - پیگیری امور ارباب رجوعان ارجاعی از سوی معاونت سیاسی انتظامی  .
۵ - تنظیم برقراری ارتباط تلفنی به معاونت سیاسی انتظامی .
۶ - پاسخ به مکالمات تلفنی   .
۷ - دریافت پیامهای واصله مهم روزانه ارباب رجوع ها و ارائه آن به معاونت سیاسی انتظامی 
۸ -  پیگیری نامه های ارجائی به همکاران از سوی معاونت سیاسی انتظامی.
۹ - انجام فاکس ها ارسالی به ادارات از سوی معاونت سیاسی انتظامی.
۱۰ - مهیا نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات تشکیل شده برای معاونت سیاسی انتظامی  .
۱۱- پیگیری برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش و پیگیری اجرای مصوبات
۱۲- تعامل با سازمانهای محلی ، مردم نهاد ، احزاب ، رسانه ها و مطبوعات
۱۳- برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه سمن های شهرستان
۱۴- بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز و تشکلها و انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان و ارسال گزارش به استانداری
۱۵- برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی طبق جدول زمانبندی پیش بینی شده و پیگیری اجرای مصوبات
۱۶- برگزاری جلسه کتابخانه های عمومی طبق جدول زمانبندی پیش بینی شده و پیگیری اجرای مصوبات
۱۷- تهیه شناسنامه برای تشکلهای غیر دولتی
۱۸- برگزاری جلسه جهت ساماندهی کتابخانه های سطح شهر و مستقر در ادارات و سطح مدارس شهرستان جهت بالابردن سطح آگاهی و علمی
۱۹- برگزاری جلسه با اداره آموزش و پرورش شهرستان جهت برگزاری کلاس های آموزشی و آزمونهای علمی برای دانش آموزان در سطح تحصیلی متوسط و آمادگی جهت صعود به فرازهای بالاتر در منطقه
۲۰- برگزاری جلسه و همایش برای تشکلهای غیر دولتی فعال درآمدزا و استفاده بهینه و ترغیب آنان جهت فعالیت در حوزه پروژه های شهرستانی بمنظور آبادانی شهرستان .
۲۱- اطلاع رسانی ، برگزاری جلسه توجیهی  و ترغیب  دانش آموزان و داوطلبین عضو جمعیت هلال احمر جهت تشکیل سازمان مردم نهاد در زمینه مدیریت بحران  شهرستان با توجه به شرایط خاص ( آب و هوایی و جغرافیایی ) منطقه

شرح وظایف دفتر امنیتی انتظامی و دبیر خانه  شورای تامین و کارشناس پدافند غیر عامل و اتباع خارجی :

۱-تشکیل منظم جلسات شورای تامین هر دو هفته یکبار و ۱۴کمیسیون فرعی شامل پیشگیری از سرقت ،فرق و مذاهب دینی ،سلاح و مهمات غیر مجاز و ......
۲-جمع آوری اخبار و اطلاعات شهرستان و بخشهای تابعه جهت انعکاس به استانداری و طرح در جلست شورای تامین شهرستان 
۳-پیگیری و نظارت بر امور اتباع و مهاجرین خارجی و فرق و مذاهب دینی 
۴-تهیه طرح های حفاظتی امنیتی در شرایط عادی و غیر عادی
۵-پیگیری و نظارت بر امور احزاب داخلی و خارجی

شرح وظایف واحد امور اجتماعی :

۱-    هماهنگی جهت برگزاری  جلسات باخیرین با هدف جذب همکاری و مشارکت مردمی.
۲-    پیگیری درتأسیس مرکز مشاوره و اشتغال جوانان .
۳-    پیگیری در جهت کاهش میزان متکدیان ،کودکان خیابانی و زنان ویژه در شهرستان .
۴-    پیگیری در راستای مهار بیماریهای اپیدمیک (واگیردار)نظیر وبا و آنفو لانزا در شهرستان .
۵-    پیگیری در برگزاری جلسات ستاد احیاءامر به معروف و نهی از منکر.
۶-    پیگیری در برگزاری جلسات ستادساماندهی امور جوانان و اوقات فراغت.
۷-    پیگیری برگزاری جلسات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی.
۸-    پیگیری برگزاری جلسات ستاد باز سازی عتبات عالیات.
۹-    پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی اقامه نماز.
۱۰-    پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی مراکز قرآنی.
۱۱-    پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی.
۱۲-    پیگیری در راستای راه اندازی ساختمان پزشکی قانونی و استقرار پزشک دائمی و تعیین ساختمان ،نیرو.........
۱۳-    پیگیری در جهت ساماندهی کشتارگاه دام سنتی شهرستان.
۱۴-    پیگیری در برگزاری جلسات  کارگروه پسماند به منظور احداث تصفیه خانه فاضلاب فیروزکوه.
۱۵-    پیگیری تامین آب شرب سالم و بازسازی منابع آب شرب روستایی وشبکه های فرسوده.
۱۶-    پیگیری ساماندهی کلریناسیون آب شرب روستاها.
۱۷-    پیگیری تخصیص نیروی متخصص.
۱۸-    پیگیری تخصیص دستگاههای تشخیصی (ام آرآی و سی تی اسکن )و تجهیزات بیمارستان .
۱۹-    پیگیری در استقراراداره امور مساجد  در شهرستان.

شرح وظایف واحد سیاسی و انتخابات :

۱- تنظیم شناسنامه امنیتی برای شهرستان
۲ - شناسایی مشکلات امنیتی ومعضلات اجتماعی وطرح آن در شورای تامین
۳- پیگیری دریافت گزارش روزانه با محوریت سیاسی واجتماعی وارسال آن به استانداری تهران
۴- آمادگی لازم برای برقراری امنیت در زمان انتخابات برای شعب اخذ رای
۵ - پیگیری امور اتباع بیگانه وبرگزاری جلسات مربوط به امور اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان
۶ - تشکیل ستاد انتخابات وتهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز واعلام به موقع آن به ستاد انتخابات استان
۷- شناسایی کلیه نیروها جهت استفاده در برگزاری انتخابات هیئت اجرایی واعضاء شعب
۸ - تهیه وتامین امکانات مورد نیاز جهت اعضاء هیئت اجرایی واعضاء شعب 
۹- هماهنگ نمودن کلیه ادارات ودستگاههای اجرایی شهرستان به منظور در اختیار قراردادن امکانات مورد نیاز برگزاری انتخابات
۱۰- برررسی کمبودها ونارساییهای شعب اخذ رای و رفع موانع موجود
۱۱- پیش بینی افزایش شعب در صورت لزوم 
۱۲- پیش بینی امکانات مورد نیاز در روز اخذ رای
۱۳- چاپ وتکثیر اطلاعیه ها و..... مربوط به انتخابات و قرار دادن در اختیار بخشداران ودر صورت لزوم شعبات اخذ رای
۱۴-  هماهنگی با شهرداران جهت پیش بینی وایجاد اماکن ویژه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی
۱۵- تشکیل جلسات توجیهی برای اعضاء شعب ونمایندگان فرماندار
۱۶- اعلام بموقع نتایج انتخاباتی به ستاد انتخابات استان

شرح وظایف کارشناس سیاسی :

۱)هماهنگی بابت تشکیل جلسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و تدوین و ارسال صورتجلسه
۲)هماهنگی بابت تشکیل جلسه کمیسیون دانشجویی و تدوین و ارسال صورتجلسه
۳)ساماندهی احزاب و هماهنگی بابت تشکیل دفتر نمایندگی در سطح شهرستان
۴)تشکیل شناسنامه مدون برای احزاب
۵)انجام امور مربوط به شوراها و بخشداریها
۶)ساماندهی نشریات
۷)هماهنگی جلسات مربوط به یادوراه شهدا 
۸)هماهنگی بابت تشکیل جلسه مناسبتهای مختلف و تدوین و ارسال صورتجلسه
۹)تدوین برنامه شهرستانی مربوط به مناسبتهای مختلف
۱۰)هماهنگی بابت اجرای مراسم ها
۱۱)ارسال گزارش عملکرد در خصوص مناسبتها به استان