میز خدمت

مدارک لازم جهت جداسازی یارانه (ازدواج) به شرطی که زوج یا زوجه یکی از آنها یارانه بگیر باشد:

1)    کپی سند ازدواج از صفحه 2 الی 5 
2)    کپی شناسنامه تمامی صفحات
3)    کپی کارت ملی

مدارک لازم جهت جداسازی یارانه (طلاق) به شرطی که حضانت فرزند یا فرزندان در شرح طلاق ذکر شده باشد:

1)    کپی سند طلاق از صفحه 2 الی 7 
2)    کپی شناسنامه مطلقه تمامی صفحات 
3)    کپی شناسنامه فرزند یا فرزندان صفحه اول
4)    کپی کارت ملی

مدارک لازم جهت جداسازی یارانه افرادی که در حال طلاق می باشند:

1)    نامه رسمی دادگاه 
2)    درخواست کتبی 
3)    استشهادیه محلی
4)    کپی شناسنامه تمامی صفحات
5)    کپی کارت ملی

برای آشنایی با روند کاری مجموعه های مختلف فرمانداری شهرستان ارومیه، بر روی عنوان مربوطه کلیک فرمایید: