شرح وظایف حوزه هماهنگی و امور عمرانی

شرح وظایف دفتر فنی : 

۱- تشخیص نیازمندیهای عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها .
۲- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان . 
۳- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری . 
۴- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار .
۵- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها . 
۶- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها . 
۷- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و .... .
۸- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه ها .
۹- بازدیــد به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات . 
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه . 
۱۱- نظارت بر پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر .
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده .
۱۳-پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر . 
۱۴- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امرو مربوط به خسارت .
۱۵- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پیگیری مصوبات .
۱۶- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداریها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد .
۱۷- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق . 
۱۸- تشکیل جلسات و کمیسیون های و کارگروه های مسکن ، امور زیربنایی ، فضای سبز ، سوخت ، ماده ۹۹ ، ترافیک .
۱۹- تشکیل جلسات ویژه ستاد ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز .
۲۰- پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور .

شرح وظایف امور روستایی  و شوراها :

۱- پیگیری در خصوص تأسیس دهیاری در روستاهای فاقد دهیاری با توجه به شرایط تأسیس دهیاریهای خودکفا .
۲- پیگیری و نظارت مستمر بر عملکرد دهیاران ، به صورت بازدید دوره ای توسط گروه کارشناسی تشکیل شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد دهیاریها و ارسال موارد به استان . 
۳- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به شوراها و دهیاران شهرستان و بررسی مصوبات جلسات برگزار شده دهیاران ( با برنامه ریزی مدون جهت برگزاری جلسه با دهیاران هر روستا با هماهنگی بخشداریها و شناسایی مسائل و مشکلات روستا . 
۴- هماهنگی جهت بازدید مسئولان شهرستان از دهیاریها . 
۵- پیگیری در جهت ارتقاء سطح آگاهی دهیاران ( از طریق برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف ویژه دهیاران نظیر : آشنایی با قوانین و مقررات مالی دهیاریها ، قوانین و مقررات ساخت و ساز و پروانه ساختمانی در روستاها ، برنامه ریزی روستایی ، بودجه نویسی ، تسهیلگری دهیاران ، حفاظت اراضی و قوانین و مقررات مربوط به طرح هادی روستایی ، آشنایی با اصول و مقررات طراحی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان حفاظت اراضی و قوانین و مقررات مربوطه ، منابع درآمد دهیاریها ، مواد زائد و مدیریت آن در روستاها ، وضع و  وصول عوارض در روستا .  
۶- برگزاری همایش ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی هر سه ماه یکبار .
۷- پیگیری در خصوص تأمین اعتبار  جهت تکمیل مابقی ساختمان دهیاریها و سایر پروژه های عمرانی روستا . 
۸- پیگیری در خصوص نصب و پوشش آنتن دهی BTS در روستاهای فاقد پوشش ارتباط سیار . 
۹- پیگیری در خصوص ایجاد خدمات پست بانک ICDL در کلیه روستاهای شهرستان . 
۱۰- پیگیری در خصوص انتقال دامداری به خارج از بافت روستا . 
۱۱- پیگیری در خصوص جذب اعتبارات جهت بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای شهر و روستا . 
۱۲- برگزاری جلسات کارگروه بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای شهرستان و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات تا حصول نتیجه . 
۱۳- جلسات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات جلسه تا حصول نتیجه . 
۱۴- پیگیری تأمین خودرو حمل زباله ، آتش نشانی و ماشین آلات عمرانی برای دهیاران فاقد خودرو . 
۱۵- پیگیری و بررسی بودجه پیشنهادی دهیاران و ارسال اصلاحیه بودجه به استان .
۱۶- پیگیری موارد مربوط به بیمه اجتماعی روستایی و عشایر دهیاریها  . 
۱۷- همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
۱۸- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۱۹- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
۲۰- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ،نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۲۱- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تائید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
۲۲- پیگیری اجرای کد پستی اماکن روستایی در سطح کلیه روستاها .
۲۳ - پیگیری و معرفی افراد واجد الشرایط و متقاضی جهت دریافت  ماشین ون .
۲۴ – پیگیری در خصوص فعالیت تیم های ورزشی و بسط و توسعه فرآیند ورزش در روستاها که اهم آن در گزارش برگزاری جشنواره هالی روستایی و تشکیل تیم های ورزش دهیاریها می باشد . 
۲۵ – برگزاری جلسات تعامل بین اعضاء شورا و دهیاران . 
۲۶ – هماهنگی بانیروی انتظامی و نظامی در خصوص تأمین امنیت در روستاها و همچنین بسط و گشترش حوزه فعالیت پاسگاه ها 
۲۷ – پیگیری در خصوص فعالیت کانون فرهنگی و هنری مساجد روستاها . 
۲۸ – پیگیری در خصوص نصب و تجهیز ادوات و خدمات آتش نشانی حداقل در مراکز استانها . 
۲۹ – پیگیری در خصوصو ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت شوراها و دهیاران و همانگی های لازم مربوط به حوزه مربوطه 
۳۰ -  هماهنگی های لازم به منظور حضور دهی مناسب شوراها و دهیاران در جلسات استان در همایش های استانی و غیره .

شرح وظایف کارگروه های روستایی و شوراها : 

نظارت بر کمیته بررسی انطباق شوراهای اسلامی روستایی .
کارگروه مالی :
 اعتبارات – نظارت بر بودجه – حسابرسی – تأمین و تخصیص 
کارگروه برنامه ریزی : 
- عوارض     – صدور مجوز دهیاریها     – ساخت و ساز         – استعلام حقوقی ومالی 
– جلسات ماده ۹۹ فرمانداریها         – مشکلات و مسائل  مربوط به پرسنلی ، شوراها و دهیاریها 
– مصوبات شوراها –         اختلافات شورایی        
کارگروه عمران  : 
- تصویب طرح های هادی روستاها         - تعیین پروژه های عمرانی روستاها         
- نظارت بر پروژه های عمرانی روستاها    - نظارت بر پروانه های ساختمانی صادره روستاها 
- نظارت بر ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها        - امور زیربنایی روستاها
کارگروه  ماشین آلات    : 
- شناسایی و تأمین خودروی مورد نیاز روستاها و دهیاریها .
کارگروه امور فرهنگی   : 
- کلیه امورات مربوط به تکایا ، هیئت های مذهبی ، مساجد ، کانونهای فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعات
کارگروه  آموزشی   : 
- نظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده در بخشداریها ویژه شوراها و دهیاران .
- برگزاری دوره های آموزشی ویژه شوراها و دهیاران .
- هماهنگی با استان جهت حضور شوراها و دهیاران در دوره های آموزشی تدارک دیده .
کارگروه فضای سبز و بوستانهای شهری و روستایی
کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری
ستاد تسهیلات و خدمات سفر
کمیسیون ماده ۹۹
کمیسیون ماده ۱۳
کمیته پسماند 
کار گروه گلزار شهدا
اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها از دستگاه های اجرائی شهرستان جهت ثبت در سامانه نظارتی و ارائه گزارش ماهانه