خدمات عمومی

خدمات امور اجتماعی کشور

 1. صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
 2. نظارت برعملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری

 1. استعلام واحدها و عناصر تقسیمات کشوری

تخلفات اداری

 1. رسیدگی به تخلفات ، شکایات و درخواستهای مردمی

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی

 1. صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
 2. اعطای تابعیت و تعیین تلکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی
 3. پذیرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز
 4. صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان
 5. تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع
 6. پذیرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف

خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)

 1. صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی
 2. صدور یا تمدید پروانه انجمن های اقلیت های دینی

گزینش

 1. رسیدگی به شکایات گزینش

خدمات امور شوراهای اسلامی شهر و روستا

 1. صدور مجوز اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری
 2. صدور مجوز تاسیس شهرداری