تماس با ما

آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار سربازان گمنام (برق سابق)

تلفن فرمانداری ارومیه: 04431975000

پست الکترونیک : info@urmia-ag.ir

دورنگار فرمانداری ارومیه: 04431975610

تلفن روابط عمومی: 04433460681 

دورنگار روابط عمومی: 04433460681

پیامک فرمانداری: 30007957952600