سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، نیر الهامى صوفیانى را به عنوان سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در حکم صادره آمده است:

سرکار خانم نیر الهامى صوفیانى

نظر به تعهد و سوابق خدمتی و تجربیات سرکار عالی و به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استاندارى آذربایجان غربی منصوب می شوید . امید است با استعانت از خداوند متعال و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در تحقق اهداف دولت مردمی و اهتمام به عدالت محوری ، روحیه انقلابی ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری در انجام وظایف دفتر فوق ، موفق و موید باشید .