انتشار آگهی نتیجه انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه

انتشار آگهی نتیجه انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه
آگهی نتیجه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جزئیات کامل آگهی نتیجه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه در فایل زیر قابل مشاهده است:

شهر ارومیه

شهر نوشین

شهر سرو

شهر قوشچی

شهر سیلوانا