تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار