جلسه بررسی عرضه و فروش دارو در مراکز غیرمجاز

جلسه بررسی عرضه و فروش دارو در مراکز غیرمجاز شهرستان صبح امروز چهارشنبه 8 مرداد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.