بازدید از آغاز پروژه های دوربرگردان در جاده مهاباد

فرماندار ارومیه و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی صبح امروز پنجشنبه 20 شهریور از آغاز پروژه های دوربرگردان در جاده مهاباد بازدید کردند.