بازدید سفیر ترکیه در ایران از مرز سرو - اسندره
سفیر ترکیه در ایران از مرز سرو - اسندره که در 55 کیلومتری غرب ارومیه قرار دارد، بازدید کرد و با مشکلات این مرز رسمی آشنا شد.
  • شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 19:16