امنیت در مرزهای کشور برقرار است
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: هم اکنون امنیت در مرزهای کشور برقرار است.
  • یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 11:33