حل مشکل تقسیم زمین سایت جهت لو میان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی ارومیه

حل مشکل تقسیم زمین سایت جهت لو میان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی ارومیه
در جلسه ای که با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد مشکل تقسیم زمین سایت جهت لو به مساحت 46 هکتار حل و 26 هکتار از این زمین به دانشگاه علوم پزشکی استان و 20 هکتار نیز به دانشگاه صنعتی ارومیه اختصاص یافت.

در جلسه ای که با حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی ، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان و رییس دانشگاه صنعتی ارومیه در دفتر استاندار برگزار شد مشکل تقسیم زمین سایت جهت لو به مساحت 46 هکتار حل و 26 هکتار از این زمین به دانشگاه علوم پزشکی استان و 20 هکتار نیز به دانشگاه صنعتی ارومیه اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، تقسیم این زمین از سال 93 مورد اختلاف دانشگاه علوم پزشکی استان و دانشگاه صنعتی ارومیه بوده است که با تدبیر استاندار آذربایجان غربی این مشکل حل شد.