مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه:

اهالی ارومیه 52 لیتر بیشتر از سرانه استاندارد کشوری آب مصرف می کنند

اهالی ارومیه 52 لیتر بیشتر از سرانه استاندارد کشوری آب مصرف می کنند
مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه گفت: سرانه مصرف آب هرشهروند ارومیه ای در شبانه روز 52 لیتر بیشتر از سرانه استاندارد کشوری است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جمشید سید پور از کاهش 6 لیتری سرانه مصرف شهروندان ارومیه ای د ر سال جاری و نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: سرانه مصرف آب هر شهروند در ارومیه برای سال جاری 187 لیتر در شبانه روز بوده است.

سیدپور با بیان اینکه سرانه مصرف استاندارد هرفرد براساس الگوی کشوری و الگوی اقلیمی استان 135 لیتر در شبانه روز است افزود: هر شهروند ارومیه ای در هر شبانه روز به طور متوسط 52 لیتر بیش از سرانه استاندارد، آب مصرف می کند.

وی اظهار کرد: در سال جاری 75 درصد مشترکین الگوی مصرف استاندارد بر اساس شرایط اقلیمی استان را رعایت کرده و 25 درصد نیز بیش از این مقدار مصرف آب داشته اند.

مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه میزان مصرف آب شهروندان ارومیه در سه ماهه اول سال جاری را 11 میلیون و 300 هزار مترمکعب عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته 300 هزار مترمکعب  و 2.5 درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص تمهیدات انجام گرفته توسط امور آب و فاضلاب ارومیه با تاکید بر لزوم اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح جامعه، گفت: شناسایی مشترکین پر مصرف و ارسال اطلاعیه و برشورهای کاهش مصرف آب، اجرای برنامه های آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی با محوریت مسجد، تهیه و توزیع کتب آموزشی در سطح مدارس شهرستان از مهم ترین تمهیدات امور آب و فاضلاب ارومیه  در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه است.

سید پور با تاکید بر اینکه تامین و توزیع آب شرب همواره با هزینه های سنگین و مشکلات فراوانی همراه بوده است تصریح کرد: در تابستان سال جاری مشکلی در خصوص تامین آب شرب شهروندان نداریم اما تدوام این وضعیت برای سال های آتی نیازمند همکاری و همراهی مردم در مصرف صحیح این نعمت الهی است.   

 

منبع: ایسنا