گزارش تصویری نشست خبری فرماندار ارومیه

گزارش تصویری نشست خبری فرماندار ارومیه
نشست خبری فرماندار ارومیه با اصحاب رسانه پیرامون مدیریت بحران شهرستان صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

نشست خبری فرماندار ارومیه با اصحاب رسانه پیرامون مدیریت بحران شهرستان صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری