بازدید استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه

بازدید استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه بازدید کرد.

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این بازید که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی صورت گرفت، شهریاری ضمن آشنایی با فعالیتهای این مرکز در آموزش تخصصی رشته های بومی، یکی از رویکردهای توسعه ای استان را حمایت از صنایع دستی به منظور اشتغال زایی عنوان نمود.