آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه
ستاد انتخابات شهرستان آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه ارومیه می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه ارومیه برگزار شد، جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه 344886 بود که اشخاص زیر به ترتیب می باشند: