میز ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان ارومیه برگزار شد:

 میز ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان ارومیه امروز نیز با حضور فرماندار شهرستان ارومیه در محل مصلی امام خمینی ره ارومیه برگزار و به درخواست های مردم و مراجعین پاسخگویی لازم ارائه شد 

 

# جمعه 29مهر 1401