گزارش تصویری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه
جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری ارومیه برگزار شد.

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، این جلسه با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه، بخشداران شهرستان و اعضای این کارگروه تشکیل شد.

گزارش تصویری