تاکید فرماندار ارومیه بر افزایش کیفیت زندگی مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان با حضور فرماندار و شهردار ارومیه و جمعی از مدیران برگزار شد.

فرماندار ارومیه در این جلسه با تاکید بر حفظ توازن در بازآفرینی شهری، گفت: در بازآفرینی شهری مناطق تاریخی، بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، توجه ویژه به حفظ پیوست فرهنگی شهر انجام شود.

رسول مقابلی با اشاره به اهمیت ارتقای حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی مردم در بازآفرینی شهری، تصریح کرد: با اولویت بندی برنامه ها برای مناطق مختلف شهری، وحدت رویه توسط دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری حفظ شود.

وی تعیین جامعه هدف در بازآفرینی شهری را ضروری دانسته و افزود: با نگاهی جامع برای تمرکز اقدامات، تمامی روزنه ها برای جذب اعتبارات ملی و استانی شناسایی شود.

شهردار ارومیه نیز در این جلسه با تاکید بر هم افزایی بین دستگاهها، افزود: پیگیر همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاهها برای بازآفرینی شهری هستیم.

در این جلسه دستگاههای متولی ملزم به مطالعه درخصوص ۲۶ منطقه کم برخوردار و بافت فرسوده ارومیه و تعیین چند محله به عنوان جامعه هدف جهت استفاده از ظرفیت ستاد بازآفرینی شهری شدند.