فرماندار ارومیه: دستگاههای اجرایی با سمن ها همکاری کنند

فرماندار ارومیه: دستگاههای اجرایی با سمن ها همکاری کنند
فرماندار ارومیه بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی با سمن ها تاکید کرد.

فرماندار ارومیه بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی با سمن ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی  زاده درنخستین جلسه معاونت سیاسی امنیتی استانداری با سازمان های مردم نهاد ‌استان که در محل استانداری برگزار شد افزود: مدیران ادارات موسسات مردم نهاد را رقیب خود ندانند بلکه با اعتماد به موسسات ،‌همکاری های لازم رابا آنها انجام دهند.

وی بااشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد یک نهاد غیر انتفاعی وغیر دولتی هستند خاطرنشان کرد:  صفرتاصد خدمات سمن ها از طریق  کمک های مردمی انجام می شود بنابراین نباید سمن ها را باموسسات خیریه یکسان فرض کرد.

فرماندار ارومیه بااشاره به راه اندازی سامانه سخاوت دراستان اظهار کرد: طبق این سامانه تمامی افراد تحت پوشش سازمان های خیریه درسامانه جامع ثبت نام می شوند تا علاوه بر یکسان سازی هیچ مددجویی از دو موسسه کمک دریافت نکند.

ملامحمدی زاده خاطرنشان کرد: ‌تعامل و همکاری باید در دستور کار سمن ها قرار بگیرد و موسسات بجای اینکه همدیگر را رقیب خود بدانند با تعامل، زنجیره وار باهم همکاری کنند.

وی ادامه داد: ‌مشارکت مردم در همه زمینه های کشور لازم است وسمن ها مهمترین نهاد برای مشارکت دادن موثرمردم درامور کشور هستند.