سعید حقیقی علیکانی بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه شد

سعید حقیقی علیکانی بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه شد
سعید حقیقی علیکانی با حکم وزیر کشور به عنوان بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، با حکم رحمانی فضلی، سعید حقیقی علیکانی به عنوان بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای سعید حقیقی علیکانی

سلام علیکم؛

در اجرای ماده ۶ مصوبه ۱۲.۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷.۰۷.۳۰ شورای عالی اداری کشور و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان ارومیه، جنابعالی را به عنوان بخشدار صومای برادوست منصوب می نمایم.

انتظار دارد در گسترش تعالیم و ارزش های اسلامی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری، پیشبرد دقیق سیاست ها و مصوبات دولت تدبیر و امید، پاسداری از اقتدار نظام، امنیت مردم، کمک به محرومین، به کارگیری و تقویت افراد متعهد و کارآمد و حفظ و حراست از بیت المال جدی و کوشا باشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند یکتا مسئلت دارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی
 وزیر کشور