استاندار آذربایجان غربی:

اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است

اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است
استاندار آذربایجان غربی گفت: اقدامات این دولت در استان بی نظیر بوده و مخالفان نیز بر این امر به خوبی واقف هستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کم کاری مسوولان در تبیین دستاوردهای دولت باعث شده تا برخی با القای کلیدواژه‌ "عصر بی‌دولتی" درصدد به حاشیه بردن تلاش های دولت باشند، گفت: اقدامات این دولت در استان بی نظیر بوده و مخالفان نیز بر این امر به خوبی واقف هستند.

محمدمهدی شهریاری امروز در سمینار فرمانداران آذربایجان غربی افزود: این افراد برای دستیابی به اهداف سیاسی خود چشم شان را بر روی حقیقت می بندند زیرا نان آنان در دستیابی به مشارکت پایین مردم در صحنه انتخابات است.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در تبیین دستاوردهای دولت اظهار کرد: بخشی از کم کاری در تبیین دستاوردهای دولت ناشی از شرایط سخت اقتصادی و کرونایی است اما بخش عمده به دلیل ضعف انجام اقدامات اقناعی و تشریحی برای مردم است.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: فرمانداران باید در شهرستان ها با بسیج ظرفیت های رسانه ای و اقناعی در این خصوص اهتمام ویژه به خرج دهند.

شهریاری با تاکید بر این که دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی یک وظیفه همگانی است، نقش و سهم فرمانداران در افزایش مشارکت عمومی در انتخابات را مهم دانست و بیان کرد: پاسخگویی شفاف به مردم، تبیین عملکرد دولت، گفتگو با گروه های سیاسی شناسنامه دار و تقویت اقدامات در افزایش مشارکت عمومی توسط فرمانداران بسیار موثر است.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا ادامه داد: بهبود شرایط اقتصادی تاثیر بسزایی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارد و با توجه به سیاستهای دولت و حمایت مقام معظم رهبری این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار داریم گروه‌های سیاسی برای رونق بخشی به انتخابات وارد فعالیت ها شوند، مشارکت بالای مردم در انتخابات را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: باید با هم افزایی ظرفیت‌ها به سمتی حرکت کنیم که در کشور آرامش، انسجام و ثبات بیشتر شود و در نظر داشته باشیم که مساله انتخابات و حضور مردم، ضامن اقتدار و ثبات است.

استاندار آذربایجان غربی اولویت اصلی در شرایط هجمه های گسترده در حوزه های مختلف علیه آرامش و ثبات نظام و مردم را فقط انسجام ملی و همبستگی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی به آرامش و در عین حال به نشاط سیاسی نیازمندیم؛ نشاط سیاسی در انتخابات منوط به رقابت نظرات متفاوت است و برای تحقق این امر باید در چارچوب قانون عمل کرد.

شهریاری با بیان اینکه فرمانداران باید در حفظ جایگاه فرمانداری اهتمام جدی داشته باشند، اضافه کرد: باید ضمن اینکه از جایگاه و مأموریتمان و وظایف خودمان به خوبی آگاه باشیم، با حفظ جایگاه فرماندار به عنوان شخص اول شهرستان از طریق تعامل و هم افزایی با سایر مجموعه ها برای پیشبرد امور اقدام کرد.

وی اظهار کرد: فرمانداران از نظر تاثیرگذاری و از این جهت که اولین حلقه ارتباطات مردم و مجری سیاست ها هستند و از سوی دیگر اولین حلقه جمع آوری، تحلیل و ارائه نظرات و پیشنهادات مردم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری هستند، نقش موثری دارند.

وی با بیان اینکه هیچ یک از وظایف محوله را به تنهایی نمی توان انجام داد و اگر مسئولیتی مبتنی بر همکاری جمعی همه نهادهای مرتبط با آن موضوع نباشد نتیجه بخش نخواهد بود، اضافه کرد: مهم است که فرماندار روحیه تعاملی و قدرت هماهنگی  لازم در موضوعات تحت مدیریتش را داشته باشد اما هماهنگی به معنای عدول از وظایف، اصول و استقلال وزارت کشور نیست.

استاندار آذربایجان غربی، دغدغه های اقتصادی را به عنوان مطالبه جدی امروز مردم دانست و خطاب به فرمانداران بیان کرد: در حوزه های برنامه ریزی و نظارت و پیگیری که در شهرستان ها بر عهده شما فرمانداران است، باید بسیار جدی عمل کنید تا مردم بیش از این بابت عدم نظارت ها دچار مشکل نشوند.

شهریاری با قدردانی از تلاش فرمانداران در مدیریت شهرستانی کرونا ادامه داد: تلاش های انجام گرفته کم از ایثار نیست و باعث شده تا امروز از شرایط قرمز فاصله بگیریم اما اجرای طرح شهید سلیمانی و اجرای دقیق مصوبات ملی و استانی باید همچنان در دستور کار فرمانداران باشد و نباید اجازه داد بی تفاوتی نسبت به کرونا بر ما غلبه کند.