یکشنبه های حمایت از تولید :

بازدید معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، فرماندار شهرستان ارومیه و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از واحد تولیدی نور و اتصالات هادی خوش بین