گزارش تصویری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

گزارش تصویری