نازلو پربارش ترین منطقه آذربایجان غربی در شبانه روز گذشته

نازلو پربارش ترین منطقه آذربایجان غربی در شبانه روز گذشته
بخش نازلوی ارومیه با ثبت بارش 30.6 میلی متری پربارش ترین منطقه استان طی شبانه روز گذشته بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بخش نازلوی ارومیه با ثبت بارش 30.6 میلی متری پربارش ترین منطقه استان طی شبانه روز گذشته بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، حبیب عبدلی افزود: با ورود سامانه بارشی از روز گذشته به آذربایجان غربی، بارش باران در بیشتر مناطق استان آغاز شد و در این مدت، همه استان متاثر از این سامانه بود.

وی ادامه داد: در 24 ساعت گذشته 29.1 میلی متر بارندگی در ارومیه و 19 میلی متر بارش در بخش انزل ارومیه به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با 2 درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و پلدشت با 9 درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان بود.

عبدلی اضافه کرد: در این مدت دمای هوای ارومیه بین صفر تا چهار درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی نیز از کاهش 4 درجه ای دما در استان خبرداد.

مهدی کریمی با اشاره به اینکه طی 24 ساعت گذشته دمای ارومیه در گرمترین ساعات 4 درجه بالای صفر و در سردترین ساعات صفر گزارش شده افزود: طی 24 ساعت گذشته چالدران با 2 درجه زیرصفر سردترین شهر استان بوده است.