بررسی موانع تجارت آذربایجان غربی و ترکیه

بررسی موانع تجارت آذربایجان غربی و ترکیه
در دیدار سفیر ترکیه در ایران با فعالان اقتصادی استان، درخصوص مهمترین موانع تجارت از جمله تشریفات گمرکی و نبود شبکه بانکی مشترک بحث و راهکارهای برون رفت از آنها بررسی شد.

در دیدار سفیر ترکیه در ایران با فعالان اقتصادی استان، درخصوص مهمترین موانع تجارت از جمله تشریفات گمرکی و نبود شبکه بانکی مشترک بحث و راهکارهای برون رفت از آنها بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در دیدار سفیر ترکیه در ایران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از فعالان اقتصادی درخصوص موانع تبادلات اقتصادی و بازرگانی دو طرف بحث و بررسی شد.

در این جلسه مهمترین موانع بر سر راه تبادلات اقتصادی و بازرگانی دو طرف از جمله تشریفات گمرکی، نبود شبکه بانکی مشترک در پایانه های مرزی و مشکلات موجود در تعرفه های ترجیحی مطرح و درخصوص راهکاراهای برطرف کردن آنها بحث و بررسی شد.

سفیر ترکیه در این دیدار با تاکید بر رفع مشکلات موجود بر سر راه همکاریهای اقتصادی گفت: دو کشور قطعا راهکارهای برون رفت از وضعیت نامناسب فعلی ارائه خواهند داد و ترکیه تمام تلاش خود را برای حمایت از ایران در دوران تحریم انجام خواهد داد.

دریا اورس افزود: ترکیه با هدف توسعه مبادلات اقتصادی تمام زیر ساخت های مورد نیاز را در مرز رازی فراهم کرده است و منتظر اقدامات ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی استان وان ترکیه نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر منتظر تکمیل طرحهای راهسازی خوی به مرز رازی هستیم که بتوانیم حجم مبادلات در این مرز را افزایش دهیم.

نجدت تاکوا، افزایش عوارض خروج از کشور برای ایرانیان را یکی از دلایل کاهش تجارت چمدانی مرزنشینان عنوان کرد.

در این جلسه انتظار رییس اتاق بازرگانی استان بر ظرفیتهای مرزی استان و کشور ترکیه برای افزایش تبادلات اقتصادی بین دوطرف تاکید کرد.