تاکید فرماندار ارومیه بر توسعه زیرساختهای گردشگری در بخش سیلوانا

تاکید فرماندار ارومیه بر توسعه زیرساختهای گردشگری در بخش سیلوانا
جلسه هماهنگی فرماندار ارومیه با شورای اسلامی بخش سیلوانا امروز جهت رسیدگی به مشکلات این بخش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرماندار ارومیه در این جلسه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت در پی تحریم و شیوع کرونا، گفت: در راستای جبران کاستی های اعتباری، اجرای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در بخش سیلوانا باید اولویت بندی شود.

رسول مقابلی همچنین با تاکید بر تامین اعتبارات پروژه های زیرساختی برای توسعه سیلوانا، افزود: پیشبرد توسعه شهرستان و این بخش با منابع اعتباری موجود، به اهتمام و جدیت مدیران تمامی دستگاهها بستگی دارد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سیلوانا، خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان در گروی تامین زیرساختهایی چون توسعه گردگشری در بخش سیلوانا است.

در این جلسه ۴ ساعته، فرماندار ارومیه در تماس مستقیم با مدیران دستگاههای مختلف، پیگیر تکمیل پروژه های راهسازی، گازرسانی، آبرسانی، مخابراتی، درمانی، مدرسه سازی، تامین مایحتاج عمومی مردم و ... در بخش سیلوانا شد.