همایش آموزشی هیات های بازرسی انتخابات کشور در مشهد برگزار می شود

همایش آموزشی هیات های بازرسی انتخابات کشور در مشهد برگزار می شود
همایش آموزشی هیات های بازرسی انتخابات کشور با حضور رئیس ستاد انتخابات و معاونین وزیر کشور فردا در شهر مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، همایش آموزشی هیات های بازرسی انتخابات ۱۴ استان و شهرستان های تابعه در ۲۵ دیماه در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.
در این همایش قرار است هم اندیشی در خصوص وظایف و جایگاه هیات های بازرسی انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این همایش با حضور معاونین وزیر کشور و سایر مسئولان ارشد وزارت کشور برگزار خواهد شد.

همایش آموزشی بازرسی هیات های بازرسی انتخابات کشور در قالب طیفی از موضوعات در رابطه با انتخابات کشور با سخنرانی مسئولان وزارت کشور از صبح تا عصر روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

افتتاحیه این همایش آموزشی هیات های بازرسی انتخابات با سخنرانی عرف معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور و خیرمقدم گویی طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و رئیس هیات مرکزی انتخابات کشور آغاز می‌شود.

در این همایش عرف معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور با موضوع راهبردهای ستاد انتخابات کشور، طالبی با موضوع اهداف، ساختار و وظایف هیات های بازرسی و در ادامه سامانی سخنگوی معاون هماهنگی و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور با موضوع راهبردهای حقوقی انتخابات، شوشتری رئیس مرکز و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور با موضوع حفاظت از اطلاعات و اسناد کشور و شجاعان رئیس مرکز و کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با موضوع تبیین انتخابات رایانه ای دنبال سخنرانی خواهند کرد.