برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در ارومیه

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در ارومیه
به ریاست فرماندار ارومیه دومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال جاری برگزار شد.

به ریاست فرماندار ارومیه دومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۸ به ریاست علیرضا ملامحمدی زاده فرماندار شهرستان ارومیه و با حضور اشرف نجف آباد و محمد مجرد مدیران آموزش و پرورش نواحی دوگانه ارومیه و اساتید تعلیم و تربیت در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه برگزار شد.

اشرف نجف آباد مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در این جلسه گفت:با توجه به قانونمندی ارتباطات و اهمیت شورا‌ها در نظام جمهوری اسلامی و از جمله در آموزش و پرورش نیاز است که نسل جوان را به سمت و سوی متعالی هدایت کرد.

وی بیان کرد:روابط عمومی پویا و چالاک، به مثابه یک واحد عملیاتی سازمانی قدرتمند، رشد و توسعه آموزش و پرورش را به دنبال دارد.

وی گفت:به روز کردن اطلاعات و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مدیران و مسوولینِ مجموعه همواره باید مورد توجه کارشناسان روابط عمومی قرار گیرد، برای مخاطبانش خوراک فکری و فرهنگی فراهم کند ودر جهت جلب مشارکت عمومی صاحبان فکر و اندیشه در راستای پیشبرد برنامه‌ها و نظارت موثر و پایدار آن‌ها در عملکرد دستگاه و پیگیری امور باشد.

اشرف نجف آباد بیان کرد:شورا‌ها برای انجام وظایف خود بیش ازهر چیز به همدلی و همیاری دستگاه‌هایی نیازمندند که در قانون شورا‌ها برای آن‌ها وظایفی تعیین شده است.

مدیر ناحیه یک ارومیه افزود:براساس ماده ۸ بند ۱۹ قانون شورا‌های آموزش و پرورش مبنی بر جلو گیری از افت تحصیلی دانش آموزان و تلاش در ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی، شورای آموزش و پرورش رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان را از وظایف اصلی خود دانسته و با برنامه ریزی‌های مدون در این زمینه تلاش و همفکری مینماید.