حضور فرماندار شهرستان ارومیه در روستای گل شیخان از توابع بخش صومای برادوست

فرماندار شهرستان ارومیه با حضور در روستای گل شیخان از توابع بخش صومای برادوست با اهالی این روستا دیدار و گفت‌وگو نمود