ضد‌عفونی خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه

ضد‌عفونی خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه
برای مقابله با ویروش کرونا از همان روزهای ابتدایی تعطیلات فعالیت‌های آموزشی خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه ضدعفونی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، با شیوع ویروس کرونا در کشور، دانشگاه ارومیه اقدام به تخلیه کامل خوابگاه‌های دانشگاه جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری‌های ویروسی کرده است و فرآیند ضدعفونی به شکل سیستماتیک از همان روزهای ابتدایی تعطیلات فعالیت‌های آموزشی دانشگاه با استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده انجام‌ می‌دهد. تاکنون انجام این فرآیند در چند نوبت انجام شده و تا پایان تعطیلات نیز این اقدامات ادامه خواهد داشت.