استاندار آذربایجان غربی:

محل منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه جانمایی شود

محل منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه جانمایی شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: روند احداث خط تولید خودرو زامیاد در استان تسریع یابد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به اهمیت احداث خط تولید خودرو زامیاد در ایجاد فرصت های اشتغال و همچنین رونق اقتصادی منطقه ضروری است موانع و مشکلات اجرای این طرح برطرف و روند احداث این خط تولید با سرمایه گذاری سرمایه گذاران بومی تسریع یابد.

محمدصادق معتمدیان در دیدار با معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به  راه‌اندازی خط تولید خودرو با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ارومیه گفت: با توجه به اهمیت این طرح در ایجاد فرصت های اشتغال و همچنین رونق اقتصادی منطقه ضروری است موانع و مشکلات اجرای این طرح برطرف و روند احداث این خط تولید با سرمایه گذاری سرمایه گذاران بومی تسریع یابد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمان مسئول در منطقه اقتصادی سرو – ارومیه انتخاب شده است ادامه داد: ضروری است نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به همراه نمایند شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی به همراه مدیران استان در اسرع وقت در منطقه حاضر و تصمیمات اساسی و لازم در خصوص جانمایی محل منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه صورت و مراحل کسب مجوز از شورای عالی مناطق آزاد تجاری و روند  سرمایه گذاری در این منطقه آغاز شود.