برف مدارس بخش سیلوانا را تعطیل کرد

برف مدارس بخش سیلوانا را تعطیل کرد
سه شنبه مدارس بخش سیلوانا ارومیه در نوبت صبح تعطیل است.

سه شنبه مدارس بخش سیلوانا ارومیه در نوبت صبح تعطیل است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، با توجه به بارش برف در بخش سیلوانا و احتمال یخبندان و لغزندگی در جاده ها، تمامی مدارس این منطقه سه شنبه 3 اردیبهشت در نوبت صبح تعطیل اعلام می شود.