بررسی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه

بررسی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به شهر وان کشور ترکیه بررسی شد.

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به شهر وان کشور ترکیه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، حسینی در این جلسه که در محل استانداری ترتیب یافت، با اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان غربی در توسعه مراودات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه گفت: امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه وجود دارد و شرکت های ترکیه می توانند از این ظرفیت بزرگ برای تامین نیازهای گازی منطقه خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح امکانات صادرات گاز از طریق ایجاد خط لوله و همچنین از طریق ایجاد ایستگاه ویژه برای انتقال گاز از طریق تانکرهای ویژه حمل گاز طبیعی وجود دارد.

وی افزود: شرکت گاز نیز از این طرح استقبال کرده و آماده سرمایه گذاری در این بخش است.