انتشار آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه

انتشار آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه
آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جزئیات کامل آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه در فایل های زیر قابل مشاهده است:

شهر ارومیه

شهر سرو

شهر قوشچی

شهر سیلوانا