گزارش تصویری جلسه هماهنگی برگزاری تجمع عفاف و حجاب در شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه هماهنگی برگزاری تجمع عفاف و حجاب در شهرستان ارومیه
جلسه هماهنگی برگزاری تجمع بزرگ عفاف و حجاب در شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی برگزاری تجمع بزرگ عفاف و حجاب در شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری