دولت توجه ویژه به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی زاده در این جلسه با اعلام اینکه فرمانداری نگاه ویژه ای به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار دارد، اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی تا حصول خروجی مناسب باید تداوم داشته باشد.

فرماندار ارومیه افزود: تشکیل شورای معتمدین که از بطن مردم خود منطقه هست، می تواند در تسریع رفع مشکلات نقش بسزایی داشته باشد.

وی همچنین گفت: در روزهای آتی با مدیران آموزش و پرورش نواحی به منظور بررسی و مکان یابی برای فضای آموزشی در این منطقه حضور خواهیم یافت.

ملامحمدی زاده در ادامه خاطرنشان کرد: هیچ بنگاهی در خیابان پرنیان مجوز فروش خودرو ندارد و با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: ارومیه در ارتباط با شیوع ویروس کرونا وضعیت مناسبی نداشته و ضروری است مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

فرماندار ارومیه در پایان تاکید کرد: در صورت تداوم عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، مجبور به اعمال محدودیت های بیشتر خواهیم شد.