شهریاری در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی:

توسعه زیرساخت های حمل و نقلی در آذربایجان غربی نگاه ویژه دولت را می طلبد

توسعه زیرساخت های حمل و نقلی در آذربایجان غربی نگاه ویژه دولت را می طلبد
جبران عقب ماندگی های استان در حوزه زیرساخت های حمل و نقلی نیازمند نگاه و حمایت ویژه دولت است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی در دیدار معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ضرورت توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقلی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: جبران عقب ماندگی های استان در حوزه زیرساخت های حمل و نقلی نیازمند نگاه و حمایت ویژه دولت است.

محمدمهدی شهریاری افزود: در استان نیز پیگیر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه راه و حمل و نقل هستیم.

وی افزود: عملکرد دولت تدبیر و امید در تکمیل پروژه هایی چون قطار ارومیه ماندگار است اما برای اینکه بتوانیم شاهد رونق استان باشیم به نگاه ویژه دولت در تخصیص اعتبارات نیازمندیم.

شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز در این دیدار با بیان اینکه آذربایجان غربی دروازه اتصال کشور به اروپا است، افزود: توجه به توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقلی در آذربایجان غربی جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.