رسیدگی به مشکلات تامین آب شرب روستاهای شهرستان ارومیه

رسیدگی به مشکلات تامین آب شرب روستاهای شهرستان ارومیه
جلسه رسیدگی به مشکلات تامین آب شرب روستاهای شهرستان عصر امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این جلسه مشکلات آب شرب مناطقی از بخش انزل که با تنش آبی مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی عملی در این زمینه اتخاذ شد