آگهی فراخوان عمومی استانداری آذربایجان غربی

آگهی فراخوان عمومی استانداری آذربایجان غربی
استانداری آذربایجان‌غربی در نظر دارد ارزیابی برخی از پروژه های فرهنگی و اجتماعی قراردادهای فی‌مابین استانداری و مجریان ذی صلاح را به مهندسین مشاور واجد شرایط استانی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در راستای سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه و در اجرای محورهای مصوب سال 98 و به منظور ایجاد یکپارچگی در فرآیند اجرای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه در سال 98، استانداری آذربایجان‌غربی در نظر دارد ارزیابی تحلیلی و تعیین اثربخشی، کنترل دقیق عملکرد مجریان ذی‌صلاح فرهنگی و اجتماعی، نظارت بر اجرای دقیق پروژه های فرهنگی و اجتماعی، تهیه گزارش‌های کمی و کیفی قابل سنجش در بازه‌های زمانی مندرج در برنامه زمان‌بندی پیوست قراردادهای  فی‌مابین استانداری و مجریان ذی صلاح را از طریق فراخوان عمومی به مهندسین مشاور واجد شرایط استانی واگذار نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند پروپزال‌های پیشنهادی خود را در قالب محورهای مشروحه ذیل به آدرس پست الکترونیکی rahbarkomite@gmail.com ارسال نمایند:

شرح خدمات مشاوره:

 1. تبیین و تحلیل محورهای مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 98
 2. تهیه نقشه اولیه از اقدامات صورت گرفته مرتبط با محورهای مصوب توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل
 3. تهیه شرح خدمات قابل اجراء، قابل سنجش و ارزیابی و آنالیز قیمتی مورد نیاز جهت اجرایی کردن محورهای مصوب برای انتخاب مجریان ذی صلاح از طریق فراخوان عمومی
 4. تهیه فرمت پروپزال متناسب با محورها و شرح خدمات استخراجی
 5. تهیه شاخص های بررسی و امتیاز دهی برای انتخاب مجریان شامل موارد مشروحه ذیل:
 • سابقه اجرایی مرتبط
 • سازمان اجرایی کار متخصص و صاحب تجربه
 • توان اجرای کار با تایید کمیته راهبری فرهنگی و اجتماعی
 • کسب امتیاز در جلسه دفاعیه از پروپزال
 • متدولوژی و روش انجام کار
 • میزان آشنایی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی طرح احیای دریاچه ارومیه و مداخلات اجتماعی
 1. بررسی پروپزال‌های ارسالی توسط متقاضیان (اشخاص حقوقی) بعد از اعلام فراخوان با هماهنگی کمیته راهبری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طرح احیای دریاچه ارومیه
 2. پیشنهاد پروپزال‌های برگزیده به استانداری جهت عقد قرارداد با مشاوران ذی صلاح
 3. نظارت بر حسن انجام کار و تعهدات مجریان ذی صلاح
 4. تهیه گزارش‌های تفکیکی ماهیانه برای قراردادهای فرهنگی و اجتماعی شامل:
 • گزارش‌های پیشرفت کار
 • گزارش‌های کیفی و توصیفی
 • گزارش‌های کمی و تحلیلی و تعیین میران اثر بخشی  در فرمت واحد و یک شکل
 1. تهیه گزارش‌های  جامع اولیه ، میان کار و پایان کار مشتمل بر موارد فوق الذکر مطابق برنامه زمان‌بندی پیوست قراردادهای فی‌مابین

تبصره: گزارشهای ماهیانه باید توسط مشاور از مجریان ذی صلاح اخذ و بررسی و پس از بررسی و اصلاحات لازم در اختیار کارفرما قرار گیرد.

 1. بررسی و تایید اولیه صورت وضعیت و گزارش‌های مجریان ذی صلاح برای پرداخت‌ها با هماهنگی کمیته راهبری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
 2. بررسی، ارزیابی کیفی و تعیین میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در قالب طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط استانداری آذربایجان غربی‌ طی سال‌های 93 تا 98
 3. تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی کمی وکیفی اقدامات انجام شده فرهنگی و اجتماعی با هدف انعکاس دستاوردها و انتقال تجربیات برای استفاده در سطح ملی

شرایط اختصاصی برای ارائه پروپزال:

 1. متقاضیان بایستی دارای رتبه‌بندی استانی در گروه مهندسی آب با تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی به همراه یکی از گروه‌های کشاورزی (تخصص کشاورزی و منابع طبیعی) یا خدمات برنامه ریزی و اقتصادی (تخصص خدمات اقتصاد) یا آمار (تخصص کشاورزی و آمار اقتصادی اجتماعی خانوار) یا خدمات مدیریت (تخصص مدیریت بازاریابی) باشند.
 2. واجدین شرایط بایستی دارای تیم تخصصی، سازمان کاراجرایی، تجربه کاری مرتبط، توان مالی و پشتیبانی لازم برای انجام کار با ارائه اسناد و مدارک مثبته باشند.
 3. قیمت پایه برای انجام شرح خدمات مورد اشاره مبلغ 3،087،300،000 ریال با احتساب کسورات قانونی بیمه و مالیات تعیین گردیده و ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی و تجزیه بهای انجام اقلام کارها الزامی است.
 4. ارزیابی پروپزال های ارسالی بر مبنای روش QCBS (قیمت-کیفیت) انجام خواهد شد.

بازه زمانی برای ارسال و پروپزال‌ها:

99.1.30 لغایت 99.2.5

توضیحات تکمیلی:

 • پروپزال‌های ارایه شده توسط کمیته راهبری بررسی و ارزیابی خواهند شد و پروپزال های فاقد شرایط مذکور، مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند.
 • اعضای تیم تخصصی و میدانی متقاضیان با تایید نهایی کمیته راهبری امکان به کارگیری دارند.
 • کارفرما در انتخاب هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • پروپزال‌های ارسالی خارج از بازه زمانی فوق‌الذکر بررسی نخواهند شد.
 • متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات کاری اداری با آقایان سید رحمان شاملو و مرتضی دانش پایه با شماره‌های ثابت 13-32756512 و 33436254 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی