استاندار آذربایجان غربی:

شهرداری ها سهم کتابخانه های عمومی را به موقع پرداخت کنند

شهرداری ها سهم کتابخانه های عمومی را به موقع پرداخت کنند
استاندار آذربایجان غربی گفت: شهرداری ها مکلف هستند سهم نیم درصدی را پیش از پایان سال و بموقع پرداخت کنند تا در زمینه گسترش فعالیتهای کتابخوانی بیش از این خللی وارد نشود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهری برای توسعه کتابخوانی به موقع پرداخت نمی شود گفت: شهرداری ها مکلف هستند سهم نیم درصدی را پیش از پایان سال و بموقع پرداخت کنند تا در زمینه گسترش فعالیتهای کتابخوانی بیش از این خللی وارد نشود.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان که در محل سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با تاکید بر اجرای مصوبات جلسات گذشته مبنی بر ساخت کتابخانه های عمومی جدید جهت تسهیل در دسترسی مردم تصریح کرد: در زمینه برخورداری مردم استان از کتابخانه های عمومی از میانگین کشوری عقب تر هستیم و جبران این موضوع به تلاشی جدی از سوی متولیان امر نیاز دارد.

وی افزود: در برخی مناطق استان مشکل خلا کتابخانه های عمومی جدی است.

شهریاری تکمیل فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه های عمومی را امری مهم در راستای زیرساخت های اجتماعی دانست و گفت: وجود کتابخانه به تغذیه حیات فکری و روحی مردم کمک نموده و مواریث فرهنگی و دانش های نهفته و تفکر گذشتگان و اندیشه های موجود را به آیندگان انتقال می دهد.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کتابخانه نیرومندترین پایگاه برای محفوظ ماندن ذخایر و سرمایه های معنوی جامعه است.

 وی همچنین از پیگیری مشکلات معیشتی کتابداران استان از طریق سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

مقام عالی استان با اشاره به ظرفیت خیرین در توسعه کتابخوانی بر ضرورت رفع موانع مشارکت جدی آنها توسط نهادهای متولی تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث کتابخانه ها در استان مصوب شده است.

ناصر حضرتی پر افزود: یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان نیز برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی استان در بودجه سالجاری درنظر گرفته شده است.

در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص مشکل کتابخانه های طباطبایی و قائم ارومیه، ابن سینای سردست و شهید علمی نقده اتخاذ شد.