تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و 271 متر و 19 سانتی متر رسید

تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و 271 متر و 19 سانتی متر رسید
تراز آبی دریاچه ارومیه با 45 سانتی متر افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به یکهزار و 271 متر و 19 سانتی متر رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز آبی دریاچه ارومیه با 45 سانتی متر افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به یکهزار و 271 متر و 19 سانتی متر رسیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، کیومرث دانشجو افزود: تراز این دریاچه در روز مشابه سال آبی گذشته یکهزار و 270 متر و 74 سانتی متر بود و افزایش آن نسبت به ابتدای سال آبی جاری/ مهر 1397/ نیز 92 سانتی متر برآورد می شود. 

وی با اشاره به ثبت تراز یکهزار و 270 متر و هشت سانتی متری دریاچه ارومیه در سال های گذشته، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید و اختصاص اعتبار مناسب برای اجرای طرح های احیا در کنار رهاسازی آب سدهای اقماری و بارش های مناسب شاهد رشد بیش از 110 سانتی متری سطح آب دریاچه هستیم. 

وی ادامه داد: وسعت دریاچه ارومیه نیز طبق آخرین پایش به 2 هزار و 741 کیلومتر مربع رسیده که 465 کیلومترمربع بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بیان کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در دریاچه ارومیه نیز سه میلیارد و 130 میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و 140 میلیون مترمکعب نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد دارد.