بازدید میدانی فرماندار شهرستان ارومیه از روستای گنگچین

بازدید میدانی فرماندار شهرستان ارومیه از روستای گنگچین 

عماری فرماندار شهرستان ارومیه با حضور در روستای گنگچین از توابع بخش صومای برادوست با اهالی این روستا دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات مطروحه را بررسی نمود