تقدیر از اقدامات خداپسندانه سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با کرونا

تقدیر از اقدامات خداپسندانه سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با کرونا
استاندار آذربایجان غربی از تلاش و فعالیتهای خداپسندانه سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی در کمک به مبارزه با کرونا ویروس قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمدمهدی شهریاری اقدام شایسته و درخور تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت شروین مهاباد و دیگر واحدهای تولیدی و سازمانهای مردم نهاد را در کمک به مبارزه با کرونا ویروس را ستود و گفت: همراهی و همدلی شکل گرفته که برگرفته از حس مسئولیت پذیری و فرهنگ والای ایثار و از خودگذشتگی است در مسیر مبارزه با کرونا ویروس در جای جای استان مشهود و ستودنی است.

وی افزود: بحران کرونا ویروس نیز به مانند سایر بحرانها با خلق چنین صحنه های بی بدیل ایثار و همدلی به پایان می رسد.

شهریاری تلاش شبانه روزی واحدهای تولید کننده مواد ضدعفونی، گروه های جهادی و سازمانهای مردم نهاد، شهرداری ها و انجمن داروسازان را در راه مبارزه با کرونا ویروس، حماسه هایی ارزشمند دانست که در تاریخ این سرزمین به یادگار خواهند ماند.

وی خاطرنشان کرد: به طور قطع کادر پزشکی و درمانی که در خط مقدم این مبارزه هستند با مشاهده چنین صحنه های تاریخ ساز ایثار اجتماعی، دلگرم تر از همیشه برای شکست کرونا تلاش خواهند نمود.