استاندار آذربایجان غربی:

سیستم بانکی در جذب منابع حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری جدی تر عمل کند

سیستم بانکی در جذب منابع حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری جدی تر عمل کند
استاندار آذربایجان غربی گفت: روند کار فعلی بانکهای استان در عدم جذب منابع مصوب و تخصیص آن به طرح های سرمایه گذاری معرفی شده قابل قبول نیست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت حمایت سیستم بانکی از طرح های اشتغال زا از طریق تخصیص به موقع اعتبار تصریح کرد: روند کار فعلی بانکهای استان در عدم جذب منابع مصوب و تخصیص آن به طرح های سرمایه گذاری معرفی شده قابل قبول نیست.

محمدمهدی شهریاری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ضمن تاکید بر لزوم اهتمام جدی به حمایت از سرمایه گذاری، از مسئولین مربوطه خواست هر چه سریعتر نسبت به حل مشکلات سرمایه گذاران در دریافت تسهیلات بانکی از طریق تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه جذب ۱/۲۵ درصد کل تسهیلات ابلاغی سال ۹۷ برای تولید و اشتغال  در بخش را زیبنده سیستم بانکی استان ندانست.

بهنام شهدی با اشاره به محدودیت زمانی، رفع بسیاری از موانع موجود را در گرو پیگیری، ممارست و برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی عنوان کرد و افزود: تداوم وضعیت موجود استان در شاخص های اقتصادی منوط به استفاده از تمامی ظرفیت های اعتباری از جمله قانون بودجه، صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک ها و تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است.

وی به تشکیل جلسات رفع موانع تولید در شهرستانها اشاره کرد و گفت: حضور در شهرستانها و تشکیل جلسات رفع موانع تولید توانسته نتایج خوبی را به همراه داشته باشد‌.

شهدی راه نجات اقتصاد را بهره مندی از منابع بانکی  رقابتی کردن اقتصاد و توسعه صادرات دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن بررسی وضعیت اعتبارات " بند الف تبصره ۱۸" قانون بودجه و اعتبارات اشتغال و برنامه های تولید در سال ۹۷ گفت: سهم استان از منابع تعریف شده در این موضوع 1600میلیارد تومان است که از مجموع ۹۸۶ هزار و ۹۹۸ شغل پیش بینی شده در کشور در قالب تفاهم نامه های مختلف، سهم آذربایجان غربی ۲۷ هزار و ۶۷۸ نفر شغل است.

ناصر حضرتی پر با اشاره به سهم مهم اشتغال در اقتصاد کلان و کاهش نرخ بیکاری استان در فصل تابستان، تداوم این روند را منوط به تلاش و حمایت همه از جمله سیستم بانکی برای تخصیص منابع لازم دانست.

وی گفت: انتظار می رود تا دستگاههای اجرایی نسبت به تحقق برش استانی اشتغال اهتمام ورزند.