آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در شهرستان ارومیه

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در شهرستان ارومیه
آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه مورخ 1398.11.24 آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

علیرضا ملامحمدی زاده - فرماندار شهرستان ارومیه

مرکز حوزه انتخابیه ارومیه