برنامه ریزی برای تفکیک پسماند از مبداء ضروری است

برنامه ریزی برای تفکیک پسماند از مبداء ضروری است
جلسه هماهنگی اجرای طرح جانمایی سایت پسماند شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با تاکید بر پیگیری مطالبات مردم، اظهار داشت: مردم خواستار جمع آوری سگ های ولگرد هستند و باید به صورت جدی به این موضوع رسیدگی شود.

آیدین رحمانی رضائیه توجه به مدیریت پسماند را نیز ضروری دانسته و افزود: موضوع پسماند را می توان یک بحران ساکت قلمداد کرد که در صورت عدم کنترل صحیح، می تواند به یک بحران جدی تبدیل شود.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی درخصوص تفکیک پسماند از مبداء، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری درباره مدیریت پسماند، به ظرافت های علمی و اجتماعی نیاز دارد و نباید برای مدیریت آن به برنامه های کوتاه مدت روی آورد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه گفت: در کنار ساماندهی سایت پسماند فعلی ارومیه، باید برای تعیین و راه اندازی سایت جدید برنامه ریزی شود.

رحمانی رضائیه مطالعات علمی و توجه به ابعاد مختلف برای مکان یابی سایت جدید پسماند ارومیه را ضروری دانسته و تصریح کرد: با دقت، حساسیت و برنامه ریزی صحیح برای مکان یابی سایت جدید، می توان جلوی بروز بسیاری از مشکلات را در آینده گرفت.

وی همچنین با تاکید بر تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران، یادآور شد: برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت پیاده سازی طرح های عمرانی ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: در بی خطرسازی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی باید نظارت و جدیت بیش از پیش وجود داشته باشد.

رحمانی رضائیه در پایان تصریح کرد: قطعاً مردم در صورت مشاهده تلاش و حسن نیت مسئولان، به آنها اعتماد کرده و در مقابله با سختی ها کنار مسئولان خواهند بود.

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه تعیین سایت جدید پسماند برای این شهر را ضروری دانسته و افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیتها، وضعیت سایت کنونی پسماند ارومیه ساماندهی شود.

علیرضا ملامحمدی زاده با تاکید بر برنامه ریزی برای تفکیک پسماند از مبداء، تصریح کرد: ادارات شهرستان ارومیه ملزم به تفکیک پسماند از مبداء هستند.

وی با اشاره به اهمیت تفکیک پسماند مراکز بهداشتی و درمانی، خاطرنشان کرد: برای تفکیک پسماند از مبداء توسط خانوارهای ارومیه باید برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر تامین مطالبات مردم، گفت: در اجرای طرح های عمرانی و مکان یابی سایت جدید پسماند باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز توجه شود.

همچنین شهردار ارومیه برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت پسماند را ضروری دانسته و افزود: مکان یابی سایت جدید پسماند ارومیه با بررسی تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد شد.