استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه :


استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به نرخ بیکاری استان در سنوات قبل اظهار داشت : آذربایجان غربی خوشبختانه با جهش صورت گرفته در این حوزه هم اکنون رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

معتمدیان با یادآور شدن هم افزایی شکل گرفته  در استان برای توسعه همه جانبه گفت: افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی و تاثیر آن در افزایش رشد نرخ اشتغال، از جمله دستاوردهای هم صدایی و تعامل دولت و نمایندگان مجلس بوده است.

وی با تاکید بر انجام کار جهادی خطاب به مدیران ادارات خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های دولتی ارتباط مستقیم خود با مردم را استمرار بخشیده و با روحیه جهادی در مسیر توسعه استان و تامین مطالبات مردم گام برداشته و برخدمات رسانی شایسته به مردم نظارت جدی داشته باشند.